Høyre vil fjerne fylkesrådet i Nordland

Nordland Høyre vil fjerne fylkesrådsordningen i Nordland.

Fylkestingsmøtet desember 2017.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Sortland

Partiet viser til at bare to av 11 fylker i landet vil fra neste år ha fylkesrådsordningen. Nordland har et fylkesråd bestående av seks politikere som fungerer som en form for fylkesregjering, og Nordland er det minste fylket.

Høyre mener at partiene bør samle seg og bli mer enige. En annen politisk organisering vil gi mindre krangel og føre til at partiene oftere står samlet overfor regjeringen og Stortinget, mener Høyre.

– Nordland er ikke lengre tjent med å ha en modell som gjør skillet mellom flertallet og mindretallet i fylkestinget større enn i andre fylker, sier Joakim Sennesvik, gruppenestleder i Nordland Høyre.

Høyre ønsker å erstatte dagens fylkesråd med et fylkesutvalg. Forskjellen er i korte trekk at kun partiene med flertall i fylkestinget sitter i fylkesråd, mens et fylkesutvalg vil være sammensatt av både partiene med flertall og de som er i mindretall.

Fylkesrådet består bare av partiene som har flertall, mens et fylkesutvalg består av både flertalls- og mindretallspartier.