Etterlyser priskandidater

Komiteen som skal tildele Sortland kommunes tilgjengelighetspris den 5. desember, etterlyser nå gode kandidater.

Liv Tjønsø, Oluf Hermann Jenssen og Mary Wallstad ønsker kandidater til tilgjengelighetsprisen som Sortland kommune skal dele ut i desember.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Sortland

Det opplyser Liv Tjønsø, Olaf Henning Jenssen og Mary Wallstad under en pressekonferanse i Kulturfabrikken på Sortland fredag. De tre utgjør komiteen som skal finne den beste kandidaten til prisen. Fristen for å komme med forslag til kandidater er 18. november.

Tilgjengelighetsprisen til Sortland kommune har ligget i dødvannet i flere år, men for å få økt fokus på tilgjengelighet i det offentlige rom, skal prisen nå etter hensikten deles ut hvert år framover.

Kandidater

Dersom du har en kandidat, må du sende skriftlig forslag til Sortland kommune. Utdelingen av prisen vil skje i forbindelse med kulturuka i Sortland, og blir utdelt den 5. desember i år, som for øvrig er verdens frivillighetsdag. Prisen er på fem tusen kroner og et diplom.

Mye står igjen

– Mye er gjort når det gjelder tilgjengelighet i Sortland kommune, hvor Kulturfabrikken er et godt eksempel, men fortsatt er det et langt lerret å bleke, sier Liv Tjønsø til Vol.

Oluf Hermann Jenssen i komiteen følger opp og sier at det ikke tenkes nok på brukervennlighet i Sortland. Ofte er det det små tiltak som skal til for å øke tilgjengelighet for de ulike gruppene.

Mary Wallstad er blant annet opptatt av delaktighet i samfunnet. Det gir gode effekter, mener hun, som at man kan føle seg likeverdig i forhold til andre i samfunnet gjennom økt tilgjengelighet.

Sortland har en vei å gå

Samtidig som de sitter i komiteen som skal tildele prisen, poengterer de at Sortland kommune ikke er veldig langt framme på området. De viser til friluftsområder som ikke er vedlikeholdt. Da blir bakken bløt, slik at stier blir vanskelig å bruke for rullestolbrukere. Litt grus kan løse den utfordringen.

– Selv om jeg fikk dårligere syn for noen år siden, føler jeg samtidig at jeg har vunnet i lotto. Og med det mener jeg den tilrettelegging min arbeidsgiver har gjort i løpet av ti år. Det gjør at jeg fortsatt kan være i jobb. Dette har med holdninger å gjøre, sier Mary Wallstad til Vol.

Tilgjengelig

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Sortland kommune etablerte for et par år siden vedtekter for tilgjengelighetsprisen. Formålet med prisen er å gjøre ethvert miljø tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Komitemedlemmene kan fortelle at prisen utdeles en enkeltperson, frivillig organisasjon, bedrift eller offentlig instans som har gjort en spesiell verdifull innsats i forhold til universell utforming og tilgjengelighet i lokalmiljøet.

Kriteriene som legges til grunn for valg av kandidat, er at tiltak må nå flere brukergrupper og ha høy kvalitet. Kandidaten må ha vist en positiv holdning og forståelse av prinsippet for universell utforming. Likestilling, full deltakelse, brukerveiledning, kreativitet og nytenkning er også noen av stikkordene som er med i vurderingen.