Hun er ny styreleder i Sortland havn

Sortland

I torsdagens kommunestyremøtet i Sortland, ble det valgt nytt styre i Sortland havn.


Styret for Sortland Havn KF for perioden 2019-2023, består av følgende personer.

  1. Tove Mette Bjørkmo, leder
  2. Einar Kristiansen, nestleder
  3. Gunhild Stoltz
  4. Einar Mårstad
  5. Frank Ludvigsen

Som personlig varamedlem velges:

  1. Ronald Steen
  2. Øyvind Lehn
  3. Synnøve Skauge
  4. Marthe Hov Jacobsen
  5. Toine Sannes