Fraråder omsorgskutt i Sortland

Fagforbundet fraråder på det sterkeste et kutt på 4,3 millioner kroner innen omsorg i Sortland kommune.

Illustrasjonsfoto helse og omsorg. 

Sortland

Fagforeningen har sendt et innspill til kommunedirektørens budsjettforslag for neste år.

Fagforbundet poengterer at omsorg er tjenester som allerede er under press, og at forbundet får tilbakemeldinger fra ansatte som er slitne og frustrerte. De begrunner dette blant annet med dårligere tilgang på vikarer, tyngre brukere, høyt sykefravær og at avdelingsledere får stadig nye oppgaver.

Spesielt ved Lamarktunet reagerer de fagorganiserte på at det legges opp til sammenslåing av lederstillinger. Dersom det gjennomføres, mener de at lederne får dobbelt så mange ansatte å forholde seg til. I stedet for å slå sammen stillinger, foreslår Fagforbundet at den ledige lederstillingen besettes.

De er også bekymret for vaskeriet, som de mener ikke er fullverdig. Dersom avdelingen legges ned, kommer Fagforbundet ikke til å akseptere oppsigelser. Denne holdningen gjelder også i tilfelle hjemmetjenesten skulle bli redusert med ett årsverk.

– Vi opplever en hjemmetjeneste som er under sterkt press. Brukerne ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da blir det helt feil å ta bort et årsverk her, sier Fagforbundet i uttalelsen til Sortland kommune.

De ansatte i Sortland kommune frykter også redusert bemanning i skolefritidsordningen, hvor det foreslås at færre voksne skal ta vare på flere barn. Derfor frykter de for sikkerheten både for barn og ansatte.

– Dette forslaget frarådes på det sterkeste, skriver Fagforbundet, som minner om at økning vil gi samme prisnivå som for en barnehageplass.

De støtter heller ikke forslaget om å legge ned den overordnede brannvakta, redusere bemanningen på servicetorget eller redusert overføring til Frivilligsentralen.