Vil opprettholde avdelingen på Kleiva

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF er enige om å opprettholde tilbudet ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Det er fylkestingsrepresentant Sonja Alice Steen (Ap) og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) glade for.
Sortland

Det er mange smertefulle kutt i dette budsjettet, men vi er utrolig glade for at det blir både blå og grønn linje på Kleiva, sier Steen i en pressemelding.

Bjørkmo mener dette er viktig for hele Vesterålen.

Det er svært viktig for både landbruk, fiskeri og havbruk at vi fortsatt skal ha slik utdanning i Vesterålen. Det er viktige næringer hos oss som kan vise til vekst og utvikling. Dette styrker troen på fortsatt landbrukssatsing i regionen. At Kleiva kan fortsette vil sørge for god rekruttering til disse næringene og også kunne bidra til de nye spennende bedriftene som er i gang med spennende teknologisk utvikling som f.eks. Calanus, Primex, Holmøy og Nordlaks, sier hun i pressemeldingen.

Økonomien er tøff for fylkeskommunen og Steen forteller at dette er en prioritering som betyr at fylkeskommunen vil investere mindre i årene fremover.

Med de kuttene fylkeskommunen har fått fra høyreregjeringen og nedgang i antall elever så har vi fremdeles en vanskelig situasjon. Nå er vi enige med de andre partiene i fylkesrådet om å redusere vei-innvesteringene med 350 millioner kroner, og dermed kan vi opprettholde flere tilbud, avslutter Steen.

I tillegg til linjene på Kleiva, er det tre andre linjer om blir opprettholdt i forbindelse med den fremtidige skolestrukturen. Det er studiespesialisering i Steigen, Tip i Brønnøy og idrettsfag på Fauske