Statusmøte om ungdom og oppvekst i Sortland:

– Fantastisk at så mange møter. Vi må brette opp ermene sammen

FAU-leder ved Sortland ungdomsskole, Grete Ellingsen er glad for at så mange stiller til fellesmøte 12. desember. Oppvekstmiljøet i Sortland er tema for møtet.

Næringsliv, representanter fra det offentlige, statlige myndigheter, ungdomsråd og foreldre møtes, når FAU setter oppvekstmiljøet i Sortland på dagsordenen med et fellesmøte 12. desember.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Foreldreutvalget (FAU) ved Sortland ungdomsskole som representerer de om lag 300 elevene ved skolen, har invitert til et sonderingsmøte om ungdom og oppvekst i Sortland.

Felles arena

–Formålet med møtet er å skape en felles arena for ulike aktører i Sortland, som på hver sin måte har en rolle i ungdommens oppvekstmiljø, sier FAU-leder Grete Ellingsen.

Følgende aktører er blitt invitert og bekreftet at de kommer:

· Politiet

· Natteravnene

· Frivillighetssentralen

· Elevråd ved Sortland ungdomsskole

· Ungdomsrådet

· Kjøpesentrene (Skibsgården, Sortland Storsenter, Handelsparken)

· Rektor Sortland ungdomsskole

· Oppvekstsjef/kommunepsykolog/SLT koordinator

· Kulturfabrikken

· Medlemmer fra FAU

I tillegg kommer kanskje Securitas, NAV, og Vesterålsprodukter. FAU og rektor ved Sortland barneskole er også invitert, i tillegg til Sortland videregående skole.

– Vi prøver å være en arena, som samler alle gode ressurser rundt bordet. Det er en del å hente på samarbeid. Jeg har veldig tro på denne tilnærminga, sier Ellingsen.

Oversikt over tiltak

FAU ved ungdomsskolen er en gjeng aktive foreldre. Særlig etter at UngData-undersøkelsen ble kjent, har det vært jobbet hardt.

Dannelse av ungdomsgjenger er bare en liten del av bildet. Målet er å få sett samlet på hele oppvekstmiljøet.

– Tilbakemeldinga har vært udelt positiv. Folk har sagt at dette er noe de ønsker å prioritere, sier Ellingsen.

I møtet skal de ulike aktørene få si hva de representerer, og hvordan de opplever oppvekstmiljøet i Sortland, sett fra sitt ståsted.

– Vi har i etterkant tenkt å lage en oversikt. Bva gjør de ulike av tiltak? Hva tenker de at de kan gjøre i fremtida? Vi skal se på mulige koblingspunkter, eksempelvis mellom kommunen og fylkeskommunen, frivillighet og næringsliv, sier hun.

Ifølge Ellingsen vil det bli oppfølgingsmøter.

Setter av en «ungdomsmillion»

Ellingsen sier at hun har inntrykk av at de fleste er veldig interressert i å lytte til hva ungdommene selv mener kan øke trivselen, redusere antallet ensomme og hva som kan gjøre at færre får psykiske problemer.

Tiltak kan komme til neste år, for politikerne vil gi midler. FAU avholder møte med politikere i forkant av kommunestyrets budsjettmøte.

– Flertallspartiene har signalisert at de vil sette av en «ungdomsmillion» i budsjettet. Det er bra, mener Ellingsen.

Over nyttår og våren 2020 skal FAU fortsette arbeidet. I etterkant av fellesmøtet 12. desember skal FAU ha møte med oppvekstsjef Erik Strand, som skal legge fram ungdata-tall. Strand skal også presentere hvordan kommunen jobber.

– Vi har lyst til at Sortland skal fortsette å være et skikkelig bra sted å vokse opp. De fleste har det bra, men for mange opplever ting som er negative. Vi kan være med å snu dette sånn at de unge kan få gode opplevelser, slår Grete Ellingsen fast.