Trekker tilbake Eidsfjord Sjøfarm-lokalitet

Fiskeridirektoratet trekker tilbake én av de totalt tre lokalitetene som Eidsfjord Sjøfarm har i Eidsfjorden. Tilbaketrekkingen gjelder derimot en annen lokalitet enn den direktoratet egentlig skulle trekke tilbake.

Fiskeridirektoratet trekker tilbake lokalitet "Pollneset" i Eidsfjorden, som tilhører Eidsfjord Sjøfarm AS.  Foto: Skjermdump fra Barentswatch

Sortland

Det viser et brev fra Fiskeridirektoratet region Nordland til Eidsfjord Sjøfarm AS, datert 18. desember i fjor.

Vilkår om drift innen et år

Eidsfjord Sjøfarm fikk i juni 2018 forhåndsvarsel om at Fiskeridirektoratet kom til å trekke tilbake lokalitet «Kuneset». Dette på bakgrunn av at det ikke hadde vært drift på lokaliteten siden oktober 2015. Eidsfjord Sjøfarm klaget, og forhåndsvarselet ble trukket tilbake med vilkår om tilbaketrekking dersom det ikke ble drift på lokaliteten innen september i 2019.

Da det ikke ble drift på lokaliteten innen fristen, meldte Fiskeridirektoratet på ny om tilbaketrekking september 2019. Over ett år etter at vedtaket var fattet, klaget Eidsfjord Sjøfarm, og dermed kunne ikke klagen behandles som klagesak. Region Nordland vurderte likevel omgjøring av vedtaket uten klage, og deres vurdering ble stående.

Foreslo tilbaketrekking av annen lokalitet

Desember i 2019 klaget Eidsfjord Sjøfarm på ny, og forklarte i sin klage at oppdrettsselskapet har en begrenset maksimal tillat biomasse (MTB) på deres tre lokaliteter i Eidsfjorden på 3.120 tonn. Selskapet forklarte i klagen at på bakgrunn av dette kunne kun en lokalitet driftes om gangen. Samtidig har Fylkesmannen i Nordland stilt krav om minimum 12 måneders brakklegging etter hver produskjonssyklus for hver av de tre lokalitetene, og Mattilsynet stilt krav om at hele Eidsfjorden skal ha en felles koordinert brakklegging på en måned. Dette har ifølge brevet ført til at «Kuneset» har ligget brakk over to år.

Ifølge Eidsfjord Sjøfarm har lokalitet «Kuneset» hele tiden vært med i driftsplanene, og brakkleggingen av lokalitetene i soner gjør at de har behov for et visst antall lokaliteter for å ha nok kapasitet til å rullere mellom lokalitetene. Oppdrettsselskapet forklarte at de er avhengig av å ha to lokaliteter som ikke er i bruk samtidig innenfor terskelen Eidsfjorden, og at lokalitetene «Trolløya SV» og «Kuneset» anses for å være de beste lokalitetene. Eidsfjord Sjøfarm foreslo i sin klage at tilbaketrekkingen av «Kuneset» ble reversert og at direktoratet heller trekker tilbake lokaliteten «Pollneset».

Dette gikk Fiskeridirektoratet region Nordland med på, og har dermed tatt klagen fra Eidsfjord Sjøfarm til følge og omgjort vedtaket slik at lokalitet «Pollneset», som har ligget brakk i rundt tre år, trekkes tilbake.