Sortland og Lødingen øker, Andøy og Øksnes tilbake

Antallet yrkesfiskere i Vesterålen og Lødingen fortsetter å falle.

FÆRRE: Det blir stadig færre fiskere. Trond Preben Kristiansen er fisker om bord "Klævtind".  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Sortland

I fjor kom det riktignok to flere fiskere i både Lødingen og Sortland, men totalt ble det 23 færre. Det går verst ut over Andøy, som falt fra 124 til 110 fiskere. Det er en tilbakegang på hele 11,3 prosent. Andøy har 121 færre fiskere enn i 2004, som var året da det ble åpnet for kvotehandel for de minste båtene. I Vesterålen og Lødingen var det ved utgangen av 2019 750 færre fiskere enn i 1990 og 419 færre enn i 2004.