Behandler reguleringsplanen for utviding av Vestmarka næringsområde

Torsdag behandler formannskapet i Sortland høring og offentlig ettersyn av forslaget til reguleringsplan for utvidelsen av Vestmarka næringsområde.

Her ser man hvordan det nye industriområdet til SE-Gruppen er tenkt seendes ut. Skjermdump fra Norconsults papirer 

Sortland


Planområdet omfattes av Byplan for Sortland, og deler av planområdet inngår i eksisterende reguleringsplaner.

Som Vol har skrevet tidligere, har SE Gruppen annonsert at de vil utvide eksisterende næringsgrunnlag med flere nye funksjoner i dette området.

I kommunedirektørens innstilling heter det at Sortland kommune vedtar høring og offentlig ettersyn av forslaget til reguleringsplanen.

Videre ber kommunedirektøren at Sortland kommune ber Direktoratet for mineralforvaltning, om en særskilt vurdering av om masseuttaket omfattes av Minerallovens bestemmelser og eventuelle konsekvensene av dette.

Den planlagte bebyggelsen utgjør industribygg på 14.000 kvadratmeter og et administrasjonsbygg på 2.600 kvadratmeter. I tillegg planlegges det et utvendig lagerareal på inntil 6000 kvadratmeter.

Ifølge reguleringsplanen er tomten foreslått i tomtens lengdeutstrekning og får et samlet byggeareal på 16.600 kvadratmeter.

I sakspapirene står det blant annet å lese at det har vært en omfattende koordinering av kommunens fagenheter for å få fremdrift i saken.

Det er ikke alle som er like begeistret for den planlagte utvidelsen, og utbyggingen. Innehaverne av Sortland Camping, Helen og Hans-Jørgen Bergseng, var interessert i å kjøpe en mindre del av tomta selv, men intensjonsavtalen gikk til SE-Gruppen etter politisk behandling. De har avtale om en større tomt.

Advokat Olav Johansen i firmaet Simonsen Vogt Wiig er Sortland Camping sin advokat. Han har tidligere uttalt til Vol, på vegne av sine klienter, at politikerne ikke bør godkjenne SE-Gruppens planer.


Sortland Camping kritiske til SE-Gruppen-planer:

– Vi vil ikke ha et steinbrudd som nærmeste nabo

Sortland Campings innehavere, Helen og Hans-Jørgen Bergseng fortviler over planene for ei elementfabrikk rett ved bedriften sin på Sortland. De har nå hyret en advokat som har funnet flere punkter han mener tilsier at politikerne må si nei til planene.