Normal drift på Intersport, inntil videre

Gressvig Retail Group har fått på plass avtale som sikrer normal drift, om enn så lenge. Det betyr at den daglige driften av Intersport i Skibsgården på Sortland, foreløpig går som normalt.
Sortland


Tidligere i dag ble det kjent at styret i Gresvig Retail Group AS begjærte selskapet konkurs fordi kostnadene og forpliktelsene knyttet til selskapets drift samlet sett ikke ble ansett å være bærekraftige. Advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma, er oppnevnt som bobestyrer.

– Vi har nå en avtale på plass som sikrer normal drift, mens vi arbeider for å legge grunnlag for permanent videre drift. Det betyr at alle butikker, både egeneide og franchise-butikker, holder åpent som vanlig. Avtalen sikrer også betaling av leveranser som ytes etter konkursåpning. Alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre, sier han i en pressemelding.

Gresvig driver sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.