Utsetter utbedringa av fv 82 mellom Sortland og Holmen

Utbedringen på Fv. 82, mellom Sortland og Holmen, skulle etter planen gjennomføres ved hjelp av en ekstra veimilliard som fylkestinget vedtok i fjor. Slik blir det ikke. Nå utsettes arbeidet med veistrekningen for å skjerme den videregående skolen i fylket.
Sortland


– Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på FV82 nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Der sier han videre at arbeidet med å få realisert prosjektet, og andre vegprosjekt, skal fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre overfor regjering og storting at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveier.

– Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesvegene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveger er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesvegene i Nordland, sier Bentzen i pressemeldingen.

Parsellen Sortland – Holmen på FV. 82 er seks kilometer lang, og prosjektet omfattet forsterkning, breddeutvidelse til 6,5 meter og tilrettelegging for sammenhengende gang-/sykkelveg med en totalkostnad beregnet til 120 millioner kroner kroner.