To personer i Sortland testes for coronavirus

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, orienterte torsdag formannskapet om at to personer i Sortland i dag har blitt testet for coronavirus.

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Vi har mottatt beskjed om at det er to personer som oppfyller folkehelseinstituttets kriterier for mistanke. Disse to personene har blitt testet i dag og vi forventer svar i morgen ettermiddag, sier Røkenes.

Kommunedirektøren opplyser at kommune kommer til å gå ut med pressemelding torsdag og vil komme med oppdatert informasjon underveis, også på deres hjemmeside.

Røkenes sier at hvis man tror at man kan være smittet av coronavirus (covid-19) skal man ikke oppsøke lege. Da skal man holde seg hjemme slik at smitte kan unngås. Man skal ta kontakt med fastlege per telefon, sms eller e-konsultasjon.

– Fastlegen bil hjelpe deg hvis du har behov for legetilsyn og det vil kunne bli organisert prøvetaking. Når fastlegekontoret er stengt skal det tas kontakt med legevakt på telefon 116 117, skrives det i foreløpig utkast til pressemelding.

Røkenes henviser til nettsiden til Folkehelseinstituttet, www.fhi.no, der det ligger mye informasjon om situasjonen i Norge.

– Det viktige en kan gjøre selv er å begrense smitte og forebygge smitte i samfunnet, skrives det i pressemeldingen.

Det er vanlige rutiner for forebygger som gjelder, som allerede er kjent for mange i forbindelse med influencavirus og norovirus. Disse er:

  • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveisinfeksjoner. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå).
  • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

– Vi vil oppfordre alle i Vesterålen til å følge disse rådene for god forebygging slik at vi kan begrense smitte av flere ulike typer virus og ikke bare Coronavirus, skrives det i pressemeldingen fra Røkenes.

VOL oppdaterer saken fortløpende.