Reagerer på at Hålogalandsveien ikke er inne på NTP:

– Om dette skulle bli regjeringens forslag, er det en katastrofe

– Transportetatenes prioriteringsforslag til kommende NTP som ble offentliggjort i går er trasig lesning. Om dette skulle bli regjeringens forslag, er det en katastrofe.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, Sp.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Sortland

Det sier fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), som er både sint, og skuffet.

– Hålogalandsvegen er i prioriteringsforslaget ikke lenger et bundet prosjekt, og kan forstås slik at det er falt ut. Det er kun fordelt rammer til forberedende arbeider på 578 millioner kroner til et prosjekt som trolig ikke skal bygges. Ellers finner jeg ikke noe mer på dette prosjektet i prioriteringsforslaget fra transportetatene til Nasjonal transportplan, sier Bentzen i en pressemelding.


Hålogalandsveeien får 120 millioner til forberedelser

Det er satt av 120 millioner kroner til å dekke Statens vegvesens kostnader til forberedende arbeider utenom OPS-kontrakten på Hålogalandsveien.


E6 Sørfold

Nye Veier ønsker å bygge ut E6 Fauske til Bognes. Statens Vegvesen har beregnet utbedring for Sørfoldtunnelene alene til 9,3 milliarder kroner.

– Nye Veier ser på muligheten til utbedring av Sørfoldtunnelene med en minimumsløsning til 3,2 milliarder kroner. Det vil i praksis si flikking på svært utsatte strekninger og tunneler.


Bjørkmo har store forventninger om at regjeringen prioriterer strekningen Sigerfjordkrysset-Sortlandsbrua i høst

–Vi kan ikke vente i 20 år med å få dette på plass. Jeg håper inderlig der kommer et stortingsvedtak i løpet av høsten for riksvei 85, sier ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.


Viktige prosjekt er tatt ut

E6 Sørelva - Borkamo, Ulsvågskaret og E10 Nappstraumen - Fiskebøl er i forslaget falt ut av NTP. Om man legger til grunn samme ramme i statsbudsjettet som 2020, vil det for Nordlands del være så godt som ingen nye store prosjekter igjen i siste del av den kommende NTP-perioden 2028-2033.

– Dette er dramatisk. Det som er skremmende er at dette utgjør virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 – på oppdrag fra regjeringen. Vi må derfor legge betydelig arbeid i å synliggjøre de enorme behovene for Nordlands del, som tydeligvis ikke er tatt inn i transportetatenes prioriteringer, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.


Veipakke Vesterålen er lansert:

– Å få til de mest effektive traseene, som knytter oss opp mot Hålogalandsveien

I Vesterålen er det 706,2 kilometer fylkesvei. «Veipakke Vesterålen» skal få ned pendleravstanden i regionen, og stå for en satsing på infrastruktur som legger til rette for vekst i næringslivet.