Ønsker endring på oppdrettslokalitet i Eidsfjorden

Eidsfjord Sjøfarm søker om arealendring for lokalitet Kuneset i Eidsfjorden.

Laks i oppdrett (illustrasjonsbilde).  Foto: Gratanglaks.

Sortland

Eidsfjord sjøfarm AS søker om arealendringer ved lokalitet Kuneset beliggende på vestsiden av Eidsfjorden. Sortland kommune har mottatt søknaden til offentlig utlysning og kommunal behandling. Frist for uttalelse er 4. mai 2020.

Bakgrunnen for søknaden er at dagens plassering av anlegget ligger utenfor det arealet som er registrert i Akvakulturregistret. En tillatelse vil oppdatere plasseringen av anlegget på lokaliteten.

Plasseirngen av anlegget er i tråd med kommuneplanens areldel for området, vedtatt i 2017.

Innkomne merknader vil bli samordnet med kommunalt innspill og sendt Nordland fylkeskommune, som er myndighet i saken.