Liten million til tre private barnehager

Tre private barnehager i Sortland kommune får til sammen 879.336 kroner i tilskudd for å tilfredsstille minimumskravet til grunnbemanning for ordinære barnehager.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Per Eivind Knudsen

Sortland

Det går fram av et brev fra Utdanningsdirektoratet til Sortland kommune, som har søkt staten om midler på vegne av tre private barnehager i Sortland:

Hoppensprett Bjørkmo AS:
Tilskudd kr 293.112
Nordskogen barnehage Sa:
Tilskudd kr 293.112
Granbuska Andelsbarnehage:
Tilskudd kr 293.112


Det var i 2018 at Stortinget vedtok et minimumskrav til grunnbemanning for ordinære barnehager. Normen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

Midlene har vært øremerket tilskudd til små, private barnehager der det har vært mer enn seks barn per voksen i de ordinære kommunale barnehagene. 2020 er siste år tilskuddet utbetales.