Sortland kommune vil ha kameraovervåkning på flere bygg

På grunn av gjentatte innbrudd, forsøk på innbrudd og hærverk på kommunale biler, ønsker Sortland kommune å sette opp overvåkingskamera på flere av sine bygg.

Sortland brannstasjon er en av de kommunale byggene kommunen ønsker å montere overvåkningskamera.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

– For at politiet skal klare å løse slike saker, vil det være en stor fordel mer kamera. I tillegg vil kameraovervåkning ha en preventiv effekt, står det i sakspapirene til morgendagens formannskap i Sortland.

Kommunen mener at behovet er størst for kameraovervåkning ved Sortland brannstasjon, Sortland Rådhus 1 og Sortland Rådhus 2, samt ved verksted/lageret i Markveien 16.

– Beliggenheten til Sortland brannstasjon tilsier at dette bygget er særlig utsatt. På Sortland rådhus 1 og 2 har vi erfart at parkerte biler er utsatt for hærverk og i tillegg bygger vi nå ut ladestasjoner for el-biler. Dette tilsier at det vil stå flere biler parkert utenfor byggene uten tilsyn. Ved verksted/lager står det mye utstyr og biler parkert utenfor bygget. Utenom arbeidstid har dette bygger ingen overvåkning og vil dermed være særlig utsatt, skriver kommunen i sin redegjørelse.

De vurderer det slik at samtidig som overvåkning vil ha en preventiv effekt og kan sikre bevis, vil mindre hærverk og innbrudd redusere reparasjonskostnader og tidsbruk for administrativ personell.

– Tiltaket vil være positivt og sørge for aktivitet til lokalt næringsliv.

Estimert pris for å installere kameraovervåkningen på disse byggene er 250.000 kroner.

Kommunedirektøren innstiller formannskapet til å vedta at dette skal gjøres, samt at den eksisterende lånerammen økes med 250.000 kroner og innarbeides i årets andre budsjettregulering.