Sånn blir årets strandrydding

En ny vår er kommet og følgene av vinterstormenes herjing kommer nå til syne. Strandryddesesongen er i gang. Reno Vest tar i disse dager imot herreløst, marint avfall gratis.

Årets strandryddeaksjon pågår frem til 1. november.   Foto: Innsendt

Med en annerledes sommer i vente, oppfordrer Reno Vest mange til å ta del i strandryddingen.   Foto: Innsendt

Sortland

Ordningen med strandrydding varer til 1. november.

Hvordan man skal rydde fremgår av ei pressemelding fra Reno Vest: Kontakt koordinator i aktuell kommune for informasjon om hvor du kan få blanke sekker og for å avtale eventuell henting av strandryddeavfallet.

Folk kan også levere avfall på gjenvinningsstasjonene.

– For å levere avfallet gratis må det samles i blanke sekker og aksjonskode fra ryddenorge.no må oppgis ved levering, opplyser Reno Vest. Vi har fått midler av Miljødirektoratet til å dekke transport av frivillige til og fra ryddesteder, innhenting av oppsamlet marint avfall til godkjent mottak, opplasting av avfallet til container, tilhenger og til forsvarlig viderebehandling av avfallet, skriver selskapet, som ellers opplyser:

* Blir det funnet bilbatterier, oljekanner, malingsspann, trykkbeholdere med væske i, skal de ikke åpnes, men behandles som farlig avfall. Det må ikke legges sammen med annet avfall.

* Bruk hansker.

* Husk ferdselsforbud i verneområdene er i perioden 15. april til 15. august.