– Vi må ikke glemme at vi står i en pandemi

Kommunelege i Sortland, Mette Røkenes, oppfordrer folk til å fortsatt holde avstand og ellers ta forholdsregler i forbindelse med den pågående pandemien.

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Som forventet etter at samfunnet ble åpnet opp ser vi nå en økende smittetrend i Norge. Jeg får også tilbakemelding om at folk er mindre flinke til holde avstand og mange holder seg ikke hjemme når de er syke. Det er forståelig at en slik langvarig situasjon som vi er inne i nå med store endringer i samfunnet gjør at mange rett og slett blir lei. Men vi må holde ut litt til, oppfordrer Røkenes i en pressemelding.

Felles dugnad

Hun understreker videre at det eneste som nytter for å forebygge smittespredningen, er en stor, felles dugnad.

– Lokalt opplever vi at flere har symptomer fra luftveiene, vi tester stadig flere og corona-telefonen har mye pågang. Vi ønsker at flest mulig testes, så alle med symptomer fra øvre luftveier må ta kontakt med koronatelefonen.

Ifølge Røkenes er kapasiteten på testingen i Sortland foreløpig er god, og opplyser at maks 30 personer testes i løpet av en dag. Ingen prøvesvar er foreløpig positive. Hun forteller at kommunen har satt sammen et team med smittesporere for å kunne møte den økende smittetrenden, og opplyser at de berørte fra MS Roald Amundsen som har opphold i vår kommune er kartlagt og testet.

Står midt i pandemi

Røkenes oppfordrer folk til å ta smittevernsituasjonen på alvor.

Vi må ikke glemme at vi står i en pandemi. Vi må fortsatt holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Hun ber også de som skal besøke institusjoner må være ekstra årvåkne når det gjelder avstand, symptomer og håndhygiene.

– Jeg ser en klar utfordring, samme som de opplevde under utbruddet i Moss, at det ikke føres deltakerlister for arrangementer. Smittesporingsarbeidet er helt avhengig av at befolkningen er obs på dette og at slike lister føres. Det skal også være en ansvarlig arrangør, sier Røkenes.


Symptomer på covid-19


Arrangementer med inntil 200 personer

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

 1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
 4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Fra 1. august vil det ifølge pressemelding fra Kulturdepartementet 23.06.2020 gis unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år ved gjennomføring av kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser. Unntaket vil gjelde der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det.

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon, se Avstand, karantene og isolering.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Kilde: Folkehelseinstituttet