Spør om fylkene får lov til å bestemme fartsgrensene

Willfred Nordlund, Sp, spør samferdselsministeren om fylkene kan få lov til å bestemme fartsgrensene på fylkesveiene.
Sortland

Nordlund viser til at sams vegadministrasjon er avviklet, og fylkene har overtatt drift- og planleggingsoppgavene som Statens vegvesen hadde.

– Likevel er det ikke slik at fylkene har mulighet til å bestemme fullt ut på en del områder som naturlig burde vært tilknyttet eieransvaret, eller deres ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet, skriver Nordlund, som spør samferdselsministeren:

– Vil regjeringen gi fylkene hovedansvar for å også fastsette fartsgrense på fylkesveg, veger de ellers har alt ansvar for, som en naturlig del av fylkenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet (..)?