Vesterålen rangerer dårlig i NHOs «Kommune-NM»

Sortland er rangert som Norges 159. beste kommune av NHO.
Sortland


Næringslivets Hovedorganisasjon rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Vesterålskommunene skårer gjennomgående bedre enn i fjor, men er fortsatt langt nede på listene. Øksnes er for eksempel opp 37 plasser, mens Bø er opp 55 plasser og Andøy er opp 65 plasser.

Bodø

I Nordland topper Bodø listen med Rana og Vågan på de to neste plassene. De tre kommunene er henholdsvis rangert som nummer 34, 80 og 100 i Norge.

Sortland er nummer fem i Nordland og altså nummer 159 i Norge. I 2018 var Sortland nummer 147.

Hva så med de andre kommunene i Vesterålen?

Hadsel er nummer 13 i Nordland og nummer 237 i Norge. Hadsel var nummer 267 i 2018. Andøy er nummer 18 i Nordland og 267 i landet. Andøy var nummer 332 i 2018. Øksnes er nummer 24 i Nordland og nummer 288 i landet (367).

Bø er nummer 37 i Nordland og 346 i Norge (401). Lødingen, som ikke er en vesterålskommune, men er med i regionsamarbeidet, er nummer 39 i Nordland og 348 i landet (385).

Kvæfjord, som også er nabo med Lødingen og Sortland, er rangert aller nederst i Norge på 356.plass. I fjor var det

Svakt for Nord-Norge

På de 15 nederste plassene i Norge er det hele 13 kommuner fra Nord-Norge. På de 15 første plassene er det bare en kommune fra Nord-Norge. Det er Troms.

Sortland skårer best i kategorien «demografi» med en 79. plass.

Andøy er best i kategorien «arbeidsmarked» med en rangering som nummer 152. Bø er rangert som kommune nummer 298 i kategorien «demografi». Øksnes er rangert som nummer 98 i kategorien «næringsliv», mens Hadsel er rangert som nummer 150 i kategorien «demografi». Lødingen er nummer 227 i kategorien «næringsliv».