Kickstartet innspillprosessen til arbeidet med kystsoneplanen

Onsdag møttes representanter fra ulike ressursgrupper for å kickstarte innspillsprosessen til det videre arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen for Vesterålen.

Under onsdagens møte ble det ifølge Uttakleiv ikke fokusert så mye på innspill, men heller hva formålet med ressursgruppen er og hva det skal resultere i.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

I 2016 ble det vedtatt at det skal lages en felles kystsoneplan for Vesterålen og målet er at denne skal være klar innen utgangen av 2021.