Planlegger ny bygård på Sortland

Går alt etter planen, blir det etter hvert reist en ny bygård i Sortland sentrum.

Skisse av fasaden til den nye bygården som planlegges på Sortland. 

Sortland


Bygården er tiltenkt å være et kombinert forretnings- og boligbygg ved hjørnetomten i Vesterålsgata/Havnegata, står det å lese i prosjektbeskrivelsen, som er skrevet av sivilarkitekt Stein Fossli.

Det er for øvrig Ulf Ovik og selskapet Kvartal 20 AS som står bak prosjektet.

Tomten ligger innenfor området som i Byplanen er definert som sentrumsområde.

Intensjonen er at bygget oppføres i fire etasjer. Det er planlagt forretningsdrift i første etasje på gatenivå. I andre, tredje og fjerde etasje planlegges det til sammen åtte leiligheter. I tillegg blir det leiligheter inntrukket i en femte etasje.

Leilighetene blir romslige, med størrelser fra 111 til 140 kvadratmeter i gulvareal. Når det gjelder næringsområdet i førsteetasje blir det på 190 kvadratmeter.

Utenfor planlegges det et uteområde i form av en takterrasse, og i underetasjen blir det parkering for beboerne.

Ifølge prosjektbeskrivelsen er prosjektet innenfor de rammer, intensjoner og føringer som ligger i Byplanen.

«Det er i prosjektet vurdert at tomten tåler og bør få en høy boligandel og tetthet, dersom det samtidig etableres uteområder med god kvalitet og variasjon», heter det blant annet i prosjektbeskrivelsen.

Der står det også å lese at Sortland sentrum viser et bredt spekter av arkitektonisk form og uttrykk. «Bygget tenkes oppført med enkle bygnings- og takvolumer, med få materialer og dempede farger for å danne visuelt rolige omgivelser i sentrum», heter det videre i prosjektbeskrivelsen.

Bygårdprosjektet er i en svært tidlig fase, der søknadsprosessen befinner seg i første trinn. Etter hvert skal Sortland kommune behandle søknaden og gjøre endelig vedtak om prosjektets videre skjebne.