Ramona Lind: – Personlig skuffet over svaret

Mor til avdøde Charlie Dan Lind, Ramona Lind, formidler i et ti sider langt brev til statsråd Knut Arild Hareide sine reaksjoner etter møtet med statsråden i Oslo i februar.

Ramona Lind skriver i et brev til Knut Arild Hareide at hun er personlig skuffet over svaret fra statsråden.  Foto: Silje Løvstad Thjøme, ITromsø

Sortland

Ramona Lind fikk i slutten av februar møte statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet. Samtidig lovet Hareide at han ville bruke hennes kompetanse i arbeidet for å sikre veiene. Nå har hun gitt sitt svar til statsråden.

– I skrivende stund er snøen begynt å legge seg på veiene her i nord og frykten for hva vinteren vil bringe er like stor i år som de forutgående årene. Som du sikkert forstår er det mange som står sammen med meg i ønsket om tryggere vinterveier og bedre transportsikkerhet. Jeg hadde håpet og forventet at myndighetene ville gjøre større grep og derfor har jeg ventet en tid før jeg følger opp på svaret fra deg, skriver Ramona til statsråden.

Her kan du lese hele brevet fra Ramona Lind til statsråden.

– Svaret jeg fikk opplevde jeg som forhåndsprogrammert som jeg personlig ble veldig skuffet over. Nå-situasjonen ble beskrevet og forklart, men vi har sett over flere år nå at den situasjonen ikke er tilfredsstillende og trygg. Jeg gjør meg tanker om at det kanskje er de samme rådgiverne, både internt og eksternt som står bak samferdselspolitikken de siste årene og tror at nye tanker må til om vi skal få politiske vedtak som gir en bedre og tryggere transportpolitikk.


Krimenhet støtter Ramona Lind

I en fersk rapport støtter krimenheten i Statens vegvesen mange av argumentene til Ramona Lind fra Sortland.


Skjebner som blir endret for alltid

Hun viser til at det i tillegg til de større ulykkene, som ofte omfatter én til tre personer, er mange ulykker og hendelser hvert år som involverer tunge kjøretøy. Alt og alt for ofte skyldes det manglende vinterkompetanse og dårlige veivedlikehold.


– Jeg har et inntrykk av at siden det er få mennesker involvert, og at ulykkene skjer over hele landet, får ikke ulykkene den oppmerksomheten hver ulykke burde hatt. Det er skjebner som blir endret for alltid og vi kan ikke bare telle dødsulykkene. Antall skadde er store tall. Og vi kan heller ikke se bort ifra det faktum at det er mange tusen hendelser som hver og en er en potensiell alvorlig ulykke når vogntoget er ute av kontroll. Tallene du referer til samsvarer ikke med rapportene jeg har lest, men jeg ser at rapportene og statistikkene opererer med ulike tall, skriver hun til statsråden.


Ramona Lind skal se «det virkelige liv»

Ramona Lind skal som styremedlem i Transport- og logistikkforbundet oppleve «det virelige liv» når hun fredag besøker truckstoppene ved svenskegrensa.


Hun mener at det årlig er 4000 hendelser som involverer utenlandske vogntog som ikke registreres.

– Dette tallet er min kvalitative gjetning på bakgrunn av samtaler med politiet, bergingsselskap, tilgang på manuelle tellinger og lokalaviser.


Hareide etter havarikommisjonens rapport:

– Jeg er takknemlig for Ramonas engasjement

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en kommentar til Vol etter offentliggjøring av rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport, og sier han er takknemlig for Ramona Linds engasjement i saken.


Har ikke koder

Nettopp fordi ingen blir drept eller skadet blir ikke nødvendigvis politiet involvert, mener hun. Bilbergerne har heller ikke noe rapporteringssystem.

– Det gjør at tallet må beregnes ut fra de nevnte momenter. Det hører og med at politiet ikke har koder for hendelsene så de kan ikke ta ut tall fra sitt register på dette, og heller blir ikke alle hendelsene registrert hos politiet nettopp fordi de ikke skader eller dreper noen, skriver hun i brevet til statsråden.


Rapporten fra Statens havarikommisjon er klar:

– Tidligere var det sorg, nå er det sinnet som kommer fram

– Jeg har lest den nye rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport nøye. Min umiddelbare reaksjon er slik; tidligere var det sorg som kom fram hos meg, men nå er det sinne.


Du kan lese hele brevet fra Ramona Lind til statsråden via lenka øverst i denne saken.