Slik skal Sortland kommune forhindre smittebølge

Sortland kommune innfører flere tiltak for å forhindre og redusere Covid-19 smitte de neste to ukene.

  Foto: Rune Ellingsen, arkiv.

Sortland


Ifølge en pressemelding fra Sortland kommune, er det nå to personer i Sortland kommune som har testet positivt på covid-19 og som er i isolasjon.

Som følge av disse tilfellene er 9 personer satt i karantene og kommunen har god kontroll på smittesituasjonen. Det har imidlertid vært mye reising og besøk i julen, og det ventes storinnrykk av gjestearbeidere til fiskeriene, samtidig som vi skal starte opp med vaksinering av befolkningen. Det er derfor ekstra viktig at smitten ikke kommer ut av kontroll akkurat nå.

Kriseledelsen i Sortland kommune har i et møte mandag morgen gjennomgått regjeringenes regler og anbefalinger og besluttet følgende tiltak i perioden frem til 18 januar:


* Sortland ungdomsskole og voksenopplæring er hevet til rødt nivå og arbeider nå med hvordan organiseringen av undervisningen skal foregå de neste 14 dagene.

* Kulturarrangement og kulturskole arrangert av Kulturfabrikken - informasjon om tiltak vil bli sendt ut fra kulturfabrikkens hjemmesider.

* Sortland kommune innfører hjemmekontor for alle som har mulighet til dette (avklares av kommunalsjefene)

* Ansatte i Sortland kommune skal begrense all tjenestereiseaktivitet til å gjelde kun det som er nødvendig for utførelse av arbeidet. Fysiske møter unngås i den grad det ikke er absolutt nødvendig. Det legges opp til at all møteaktivitet i størst mulig grad gjennomføres digitalt.

* Servicetorget og dokumentsenteret på rådhuset, Kystnæringssentret og Sortland havn stenges for fysisk oppmøte, men kan nås på telefon og e-post. Andre faglige møter med kommunen gjennomføres så langt det er mulig digitalt. Avtale gjøres via e-post eller telefon med saksbehandler.

* For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.

* Sortland kommune vil så langt det er mulig sørge for aktivitetstiltak for sårbare barn.

* All innendørs organisert idretts- fritids- og livsynsaktiviteter anbefales å utgå frem til 18 januar i tråd med nasjonale anbefalinger. Det oppfordres til at organiserte treninger flyttes utendørs i stedet for å avlyses.


Sortland kommune oppfordrer for øvrig alle innbyggere i kommunen til å følge de sentrale og lokale smitteverntiltakene slik at vi unngår en ny smittebølge, står det å lese i pressemeldingen.