Hun er tatt opp kommisjon

Før helgen utnevnte regjeringen i statsråd tre nye medlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Blant disse er advokat Trude Marie Wold.

Trude Wold er daglig leder for advokatfirmaet Wold. I mai i fjor ble hun nestleder i Den Norske Advokatforening. Nå er hun også medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse for straffesaker.  Foto: Arkiv.

Sortland


Det er regjeringen som melder dette i en pressemelding.

Wold er oppnevnt som medlem og nestleder i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Psykiater og nevrolog Leif Erik Rønneberg Hauge er oppnevnt som medlem og advokat Bendik Falch-Koslung er oppnevnt som varamedlem i kommisjonen.

– Det er en meget kompetent kommisjon som står overfor krevende og komplekse saker i tiden som kommer, sier statsråd Monica Mæland i pressemeldingen.


Hun er ny nestleder i Advokatforeningen

Trude Marie Wold, som er daglig leder i advokatfirmaet Wold på Sortland, ble torsdag valgt til ny nestleder i Advokatforeningen.


Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få saken sin behandlet på nytt i retten.

Medlemmene og varamedlemmene i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker oppnevnes for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning. Lederen utnevnes for en periode på syv år uten adgang til gjenoppnevning. Kommisjonen ledes av Siv Hallgren.

Kommisjon har fra 1. september i år følgende sammensetning:

  • Siv Hallgren (advokat), leder
  • Trude Marie Wold (advokat), nestleder/medlem
  • Leif Erik Rønneberg Hauge (psykiater og nevrolog), medlem
  • Dag Jodaa (tingrettsdommer), medlem
  • Elin Ramleth Østli (statsautorisert revisor), medlem
  • Timothy John Brennan (psykolog), varamedlem
  • Hanne Helle Arnesen (lagdommer), varamedlem
  • Bendik Falch-Koslung (advokat) varamedlem