Dette mener smittevernlegen er viktig å vite om Delta-varianten

Hedda Mørch, vikarierende smittevernlege i Sortland, informerer om Delta-varianten, samt at hun kommer med råd om hvordan vi kan begrense smitten.

Hedda Mørch, smittevernlege i Andøy kommune. og for tiden vikarierende smittevernlege i Sortland kommune.  Foto: Arkivfoto/Tord Viken

Sortland


Delta-varianten ble først oppdaget i India, og fikk derfor først navnet " den indiske varianten". Dette navnet har senere blitt endret til Delta. Flere land har sett en økning i smitten fra Delta, og den har blitt den vanligste varianten i flere land. Også i Norge er Delta nå den varianten som dominerer. På Sortland kommunes hjemmeside minner Mørch om at Delta-varianten smitter lettere enn det tidligere smittevariantene.

Vi har sett at personer har blitt smittet, selv om det har vært over to meter unna den smittede og kortere tid enn 15 minutter. I dette utbruddet har vi sett at Delta smitter veldig lett innendørs der folk samles. Dette har vi sett ved at mange ble smittet på "Blå bar" 17/7, at personer har blitt smittet i sosiale sammenkomster i private hjem og noen har blitt smittet av å kjøre bil sammen, opplyser Mørch på Sortland kommunes hjemmeside.

Delta-varianten er både mer smittsom og kan forårsake mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter. I andre land har man sett en økning av innleggelse i sykehus med Delta-varianten, men man har ikke sett dette i Norge.

Ifølge Mørch, anslås beskyttelsen man har mot Delta-varianten tre uker etter første dose, anslås til35-56 prosent. Beskyttelsen øker til 88 prosent for fullvaksinerte.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er høyere enn dette, og kan da også hindre at man får behov for sykehusinnleggelse. Dette vil si at man må være oppmerksom på at noen kan bli smittet, selv om de har fått koronavaksinen. Det er også viktig å merke seg at det tar 3 uker fra man får første dose vaksine, til den har fått tid til å virke og gi en grad av beskyttelse, slår Hedda Mørch fast.


Slik kan både vaksinerte og uvaksinerte beskytte seg selv, og andre, mot smitte


  • Begrense hvor mange personer man møter samtidig.
  • Begrense hvor mange personer man møter i løpet av en uke.
  • Heller møtes utendørs enn innendørs.
  • Være nøye med håndhygiene, vask hendene eller bruk håndsprit.
  • Vært hjemme ved symptomer, også milde forkjølelsessymptomer.
  • Ta kontakt for koronatest ved symptomer eller mistanke om smitte. Vær hjemme til negativ test og man kjenner seg i god form.
  • Bruk munnbind der hvor det er mange folk og når det kan være vanskelig å holde god avstand.
  • Hold god avstand til andre. Hold minst 1 meter, og gjerne over 2 meter dersom det er mulig.
  • Vurdere om arrangementer bør utsettes eller avlyses.