Disse vil bli spesialpedagog

Fem personer har søkt på stillingen som spesialpedagog ved Sortland ungdomsskole.

Sortland ungdomsskole.  Foto: Arkiv

Sortland

Stillingen skal være tilknyttet det spesialpedagogiske teamet ved skolen. Ifølge stillingsannonsen er ansvarsområdet blant annet å planlegge og tilrettelegge tilpasset undervisning for enkeltelever. Undervisning og veiledning av enkeltelever som trenger ekstra tilrettelegging både faglig og sosialt, er også en del av arbeidsoppgaven.