E-sigarettbutikk fusjonerer. Michael blir daglig leder

I november 2019 åpnet E-sigarettkjeden PGVG AS, butikk på Sortland. Nå slår de seg sammen med Nosmoke AS.
Sortland

Nosmoke AS, som har 12 butikker, er en av Norges største aktører på røykesluttproduktet E-sigaretter, etablert i 2013. PGVG AS, som har fem butikker, ble etablert i 2015 og har fokus på nisjeprodukter. Senhøsten 2019 åpnet de butikk i Sortland sentrum.