– Når det er tvil rundt hva som har skjedd, må man la tvilen komme tiltalte til gode

Forsvarer Hanne Skare la ned påstand for frifinnelse for sin klient rettssaken om Kleiva-ulykken.

Forsvarer Hanne Elise Skare.  Foto: Tommy Hansen

Sortland

Onsdag var det prosedyrer i saken om dødsulykken på Kleiva, som fant sted i februar i fjor. Aktor la ned påstand om 120 dagers fengsel for tiltalte, der 60 dager er betinget.