Småkraft-ja i Sortland

Får lov å bygge ut tverrelva i Sortland og Kvæfjord.

Ringen markerer området hvor vannet og elva går, i grenseområdet mellom Sortland og Kvæfjord i Langvassbukt.  

Sortland

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort seks klagesaker knyttet til småkraftverk i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak er opprettholdt i alle sakene. Totalt vil prosjektene gi om lag 78 gigawattimer (GWh) fornybar kraftproduksjon, noe som utgjør årsforbruket til i underkant av 4000 husstander.

Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde avgjørelsene på Småkraftdagane på Hell i Nord-Trøndelag.

- Småkraft viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til. Prosjektene som i dag får konsesjon har en god balanse mellom landskap, naturmangfold, energiproduksjon og verdiskaping, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tverrelva kraftverk i Sortland og Kvæfjord kommuner i Nordland og Troms fylker.

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Tverrelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjon vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv, biologisk mangfold og andre berørte interesser.