Abid Raja på Melbu skole: – Slike skoler trenger vi flere av

foto