Lykkes med å rekruttere nordover: Utvider Look North