Dobler kapasiteten: – Skal stå ferdig i løpet av året