6,7 millioner i underskudd – kommunedirektøren forslår flere kutt