Stenger idrettsanlegg for «festing og arrangementer»

foto