Ei­vind er ny fri­vil­lig på museet: – Hur­tig­ru­ten har vært en del av opp­veks­ten