Veterinærmangel i Vesterålen: Risiko for at enkelte vakter står tomme