Ned­gang i kunn­skap om de­mo­kra­ti blant 14-år­in­ger: - Jeg syns ikke det stem­mer her