Heidi Karlsen fikk Hadsel kommunes kulturpris for 2023