Ny gjen­bruks­ord­ning med con­tai­ner på Bør­øya

foto