Avdekket ulovlig hogst av reir. Selskapet beklager: – Svært lei oss