SV er imot, men Rødt er for privatskole:

Lørdag fortalte VA at foreldre på Sandnes er i gang med å arbeide for montessoriskole.

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknad om eventuell etablering, men i forkant får vertskommunen anledning til å uttale seg. Da havner skolen på politikernes bord. VA har spurt gruppelederne hva de så langt tenker om etableringen.

Har samlet inn 109.806 kroner på fire dager til montessoriskole – Fullstendig blåst i bakken!! Kontoen kl 1030 viste kr 109 806 og det i løpet av knapt fire dager. Rødt er positive

– Det er klart vi støtter den innsatsen som nå gjøres. Når kommunen og det politiske flertallet har sviktet, er det naturlig at dette kommer, sier Geir Jørgensen til VA.

Jørgensen sier at partiets utgangspunkt er at de ønsker offentlig skole på Langøya, fra 1. til 10. klasse.

– Det skal være unødvendig i 2017 at folk som hører til en skole med 130 elever skal være nødt å privatisere.

Rødt er nasjonalt og lokalt mot kommersielle skoler, men har ikke noe i mot privatskoler med alternativ pedagogikk, som Montessori.

– Ikke bare en ren formalitet å få privatskole godkjent Selv om initiativtakerne bak Sandnes montessoriskole klarer å stable på beina både økonomi og organisasjon er det likevel ikke bare en ren formalitet å få etablert et nytt skoletilbud i bygda. Høyre er positive

Lina Vibe (H) vil også støtte en eventuell søknad.

– For oss er det naturlig å støtte opp om et privat initativ, sier Vibe, som understreker at Høyre ikke har diskutert saken lokalt ennå.

– Men det er et klart prinsipp i Høyre, og vi synes et alternativ skoletilbud ville vært intersant.

Vibe er ikke overrasket, og synes det er synd at Høyres forslag om en ny felles ungdomsskole i Hadsel ikke ble vurdert i forbindelse med skolebruksplanen.

FAU på Sandnes og den nystartede foreningen Sandnes Montessoriskole: Vil starte montessoriskole på Sandnes Det er nå tatt initiativ til å starte montessoriskole på Sandnes. Avventer søknad

Det var Ap, SV og SP som gikk inn for at ungdomsskoleelever på Sandnes skal flyttes fra høsten av. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Gro– Marith Villadsen bor selv på Sandnes. Hun var en av to representanter i posisjonen som stemte mot skolebruksplanen.

Som gruppeleder for Ap uttaler hun seg for hele gruppa, som ikke har diskutert en evneuell etablering ennå.

– Det vil vi gjøre dersom saken kommer opp. Da skal vi ta det seriøst, lover hun.

På spørsmål om Ap internt diskuterte muligheten for at en privatskoleetablering kunne bli resultatet av et vedtak om nedleggelse før jul, sier Villadsen at det ikke var en diskusjon som var høyt fremme.

SV er imot privatskoler

Både Kurt Jensen (Sp) og Per Atle Bayner (SV) henviser til det vedtaket som er gjort rundt skoler, og sier at det er det de forholder seg til.

Jensen forteller at Sp ikke har diskutert informasjon om at det jobbes for privatskole, men at han ikke er overrasket.

– Tok dere i betraktning at etablering av privatskole kunne bli et resultat?

– Det var vel nevnt. Men vi har gjort vedtaket vi har gjort og forholder oss til det, sier Jensen.

Bayner sier til VA at det ikke er noen hemmelighet hva SV mener om privatskoler.

– SV er generelt ikke for privatskoler.

Prinsipielt for privatskoler

Heller ikke Venstre har diskutert intiativet, men sier seg ikke overrasket.

– Befolkninga føler seg overkjørt, mener Arne Ivar Mikalsen, som sier at han forstår reaksjonene.

– Vi har aldri sagt at vi alltid skal ha en ungdomsskole på Sandnes, men vi har sagt at vi må ha en ny god skole på plass, og god dialog, først, sier han.

Prinsipielt har Venstre ikke noe i mot privatskoler så lenge de gir et godt pedagogisk tilbud.

VA nådde ikke MOS og Frp før vi gikk i trykken.