– Vi kommer til å trenge ganske mye frivillighet til en sånn type arrangement, og vi tenker arrangement i årene fremover, sier Toni Gjessing fra Stokmarknes handelsforening.

Han fortsetter:

– Mye av det vi trenger frivillige til, er veisperringer og drikkestasjoner.

Skal være verdt innsatsen

Han forteller at arrangørene kommer til å gå ut til lag og foreninger for å høre om de kan tenke seg å være med og stille som frivillige.

Da vil laget eller foreninga få en godtgjørelse for innsatsen, mens personene som stiller opp, får jakker og gensere som takk og et minne for innsatsen.

– Vi er opptatt av at de skal oppleve å få noe igjen for det, understreker han.

– Vil ha alle med

Hovedveien rundt Hadseløya, som i stor grad utgjør traseen for løpet, vil langt på vei være stengt for trafikk i det tidsrommet arrangementet foregår.

Veien har et sted mellom 300–400 avkjørsler, og det lar seg ikke gjøre å bemanne hver eneste en av dem.

– Vi trenger rundt 90 frivillige til veivakter og rundt 55 på matstasjoner, hvor det skal være 5–6 stykker på hver av dem, forteller Svein Roar Martinsen fra Arena Storheia.

I tillegg, utdyper Jørgen Henriksen fra idrettslaget, trengs det frivillige blant annet til rigging i sentrum i forkant av løpet, i eventsenteret og ulike andre oppgaver.

– Der hvor det er ett eneste hus på en avkjørsel, er den eneste frivillige innsatsen du trenger å gjøre den dagen å ikke kjøre ut på veien. Å få seg en jakke og en caps for det vil være god avkastning for frivillig innsats, sier Henriksen og legger til:

– Ingenting er bedre enn at de som bor rundt langs løypa er med som frivillige, særlig på løypevaktdelen for egen eller nabolagets oppkjørsler.

Vil ha med hele Vesterålen

Arrangørene har tidligere vært tydelige på at de ser dette som et arrangement som involverer hele Vesterålen, ikke bare Hadsel.

– Gjør dere noe for å få også frivillige fra hele regionen?

– Ja, svarer Martinsen umiddelbart. Han viser blant annet til at det skal være et gratis skole-/barneløp i alle kommunene før arrangementet, og de som jobber med det tar også med seg frivilligperspektivet og vil forsøke å rekruttere frivillige når de er rundt i kommunene.

– Det er fritt frem for alle lag og foreninger i hele Vesterålen å melde seg på, enten man er sjakklubb eller snøskuterklubb eller hva som helst, sier Henriksen.

Både privatpersoner, vennegjenger og lag og foreninger oppfordres til å bruke skjemaet på arrangementets hjemmesider for å melde sin innsats - eller til å ta kontakt med Gjessing eller Martinsen.

Helt avhengige

– Uten mat- og drikkestasjoner rundt øya og uten løypevakter blir det ikke noe The Arctic Run, understreker Martinsen.

– Og vi skal strekke oss langt for å ta vare på de frivillige de dagene. Det skal bli en god opplevelse for de som velger å stille opp, avslutter Jørgen Henriksen.