– Etter vår mening er dommen omstendelig, kontekstløs og tidvis selektiv i bevisvurderingen