For en uke siden startet Per Erik Hagen fra Stokmarknes i stillingen som ny leder for driftsenheten for Lofoten og Vesterålen. Frem til da bekledde han stillingen som lensmann ved Sortland lensmannskontor, samt at han var regionslensmann for Vesterålen.

Oppgradert

Selv om Hagen er i full gang med den nye jobben, skal han fortsatt beholde sin gamle stilling. Lensmann er han derimot ikke lenger, siden den stillingsbetegnelsen er i ferd med å forsvinne.

– Jeg har blitt oppgradert til å være politiinspektør. Hvorfor akkurat den tittelen blir anvendt, vet jeg faktisk ikke, men dette er noe som kommer fra POT og som ønsker endringer. Den gamle lensmannsbetegnelsen er i ferd med å fases ut, og vil nok etter hvert dø helt ut, forteller Hagen, som fortsatt skal ha kontor på Sortland.

Samme oppgavene

Den ferske politiinspektøren er ikke bekymret over at han nå får store arbeidsbyrder i forbindelse med at ansvarsområdet har blitt dobbelt så stort.

– Lederstillingen for Lofoten og Vesterålen skiller seg ikke så mye ut fra jobben jeg har hatt, med unntak av at det geografiske ansvarsområdet er mye større. Men det blir ikke så mange nye arbeidsoppgaver, sier han.

I sin nye stilling vil Hagen blant annet ha ansvar for presse, resultat og budsjett. Stillingen inngår også i ledergruppa til politimesteren i Nordland Politidistrikt, Tone Vangen. Der sitter også en annen hadselværing, Tom Håvard Bentzen. Han har samme stillingen som Hagen, men da som enhetsleder for Salten politidistrikt.

Endringer

43 år gamle Hagen er politiutdannet og lederutdanning ved Politihøgskolen, befalsutdanning i Forsvaret, holder på med master i økonomi og ledelse ved Nord universitet. Han har tidligere vært lensmann ved Andøy, Bø og Hadsel lensmannskontor, i tillegg til at han har erfaring fra utenlandstjeneste i Forsvaret. Bentzen har både befalsskolen og Sjøkrigsskolen på sin cv og Han kommer fra stillingen som politistasjonssjef i Svolvær/regionleder i Lofoten.