Demokratiet under press: Har vi noe å frykte i Vesterålen?