Lyse utsikter for Nordlaks’ nye utviklingsprosjekt