Høye ambisjoner og lav terskel for «Et hav av kvinnfolk»