Mener test­sen­ter på Fis­ke­bøl vil koste 1,2 mil­li­ar­der og ta nær 10 år