Tømmervikgruppen fikk før jul kjøpe litt over ti dekar næringsareal på Børøya.

Underveis i reguleringsprosessen ble det klart at selskapet hadde behov for en større tomt. Det skal bygges flere bygg.

Flere bygg

– Tømmervikgruppen ønsker å bli en stor aktør i sin bransje. For å kunne klare dette, trengs det mer areal for å kunne sikre at bedriften kan utvikle biprodukter fra pallefabrikken.

– Disse nye bygningene bør ligge i umiddelbar nærhet til pallefabrikken for å ivareta en økonomisk og økologisk logistikk, heter det i Tømmervikgruppens søknad til kommunen. Hadsel kommune eier tomten.

Et av byggene skal bli administrasjonsbygg.

Rundt 7.500 kvadratmeter

Formannskapet skal nå ta stilling til om Tømmervikgruppen skal få en opsjon på cirka 7.500 kvadratmeter, til 99 kroner per kvadrat. Rådmannen anbefaler formannskapet å si ja. En av betingelsene er at firmaet ikke får videreselge tomta. Fristen for å ta i bruk opsjonen er september 2017.

Store planer for fremtida

Tømmervikgruppen AS produserer rundt 115.000 paller per år og sysselsetter flere årsverk.

I forbindelse med ervervet av industritomt i fjor, kom det fram at selskapet ser for seg å kunne produsere 320.000 enheter første året. Etter hvert vil produksjonen være mellom 320.000 og 640.000 paller i året.

Bedriften regner med å investere for rundt 40 millioner kroner. Selskapet produserer i dag paller i Tømmervika.